Dożynki w Czarnym Borze

Dnia 3 września na stadionie sportowym w Czarnym Borze odbyło się Święto Plonów oraz kolejna edycja Dolnośląskiego Święta Pieroga.