Maseczki dla seniorów

W dniu dzisiejszym tj. 21 maja 2020 r. na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze senator RP Krzysztof Mróz oraz marszałek województwa dolnośląskiego Marcin Krzyżanowski przekazali przedstawicielom organizacji senioralnych z terenu powiatu kamiennogórskiego ponad 1000  sztuk maseczek i płynów do dezynfekcji.