Gabinet Wsparcia

Dnia 21 listopada Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze podpisało porozumienie z Ministerstwem Edukacji Narodowej na realizację programu "Za życiem".

Od tego momentu w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kamiennej Górze prowadzone sa zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju.