Zmiana organizcji pracy urzędu dnia 24 stycznia 2022 r.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że dnia 24 stycznia 2022 r. urząd będzie przyjmował petentów w godzinac od 7:30 do 15:30. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

czytaj więcej

Opublikowano: 20/01/2022

Przerwa techniczna - Wydział Geodezji

Szanowni Państwo, z uwagi na konieczność wykonania prac technicznych związanych z systemami do prowadzenia Ewidencji gruntów i budynków  oraz Państwowego Zasobu Geodezyjnego i

czytaj więcej

Opublikowano: 18/01/2022

Zmiana organizacji pracy urzędu w dniach 7 i 10 stycznia

Uprzejmie informujemy, że dnia 7 stycznia 2022 r. Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze będzie nieczynne. Dnia 10 stycznia 2022 r. natomiast, urząd będzie przyjmował petentów w godzinach od 7:30 do 15:30.

czytaj więcej

Opublikowano: 04/01/2022

Wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do wynajęcia

Starosta Kamiennogórski informuje, że dnia 15 grudnia 2021 r. został wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze przy ul. Władysława Broniewskiego nr 15, wykaz nieruchomości l

czytaj więcej

Opublikowano: 15/12/2021

ZAPYTANIE OFERTOWE na sprzedaż drewna z załadunkiem i transportem we własnym zakresie pochodzącego z wycinki drzew z nieruchomości

Zapraszam Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:  "Sprzedaż drewna opałowego z załadunkiem i transportem we własnym zakresie pochodzącego z  wycinki drzew z nieruchomości

czytaj więcej

Opublikowano: 16/11/2021

XXXVIII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

Przewodnicząca Rady Powiatu Kamiennogórskiego uprzejmie informuje, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (t.j. Dz.U.2020.920 ze zm.) XXXVIII Sesja Rady Powiatu

czytaj więcej

Opublikowano: 20/10/2021

XXXVII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

Przewodnicząca Rady Powiatu Kamiennogórskiego uprzejmie informuje, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (t.j. Dz.U.2020.920 ze zm.) XXXVII Sesja Rady Powiatu

czytaj więcej

Opublikowano: 22/09/2021

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w użyczenie

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w użyczenie  

czytaj więcej

Opublikowano: 07/09/2021

ZAPYTANIE OFERTOWE na sprzedaż drewna z załadunkiem i transportem we własnym zakresie pochodzącego z wycinki drzew z nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Zapraszam Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:  "Sprzedaż drewna opałowego z załadunkiem i transportem we własnym zakresie pochodzącego z  wycinki drzew z nieruchomości

czytaj więcej

Opublikowano: 05/09/2021