Wyniki konsultacji społecznych

Konsultacje społeczne projektu "Rocznego Programu współpracy Powiatu Kamiennogórskiego z organizacjami pozarządowymi w 2020  r." przeprowadzone przez Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze odbyły się w terminie od dnia

czytaj więcej

Opublikowano: 28/10/2019

Spotkanie z organizacjami pozarządowymi

O G Ł O S Z E N I E   Starosta Kamiennogórski oraz Pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze

czytaj więcej

Opublikowano: 03/10/2019

Najczęściej popełniane błędy w złożonych ofertach na wykonanie zadania publicznego.

W załączeniu znajduje się materiał dotyczący najczęściej popełnianych błędów w złożonych ofertach na wykonanie zadania publicznego. Materiał został przygotowany na podstawie 547 ofert złożonych na otwarte

czytaj więcej

Opublikowano: 03/06/2019

Ogłoszenie o likwidacji stowarzyszenia

Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały nr 1/2018 Walnego Zebrania Członków Koalicyjnego Stowarzyszenia Prawicy, z dnia 29 grudnia 2018 roku w sprawie rozwiązania Koalicyjnego Stowarzyszenia Prawicy

czytaj więcej

Opublikowano: 12/03/2019

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

W załączeniu znajdą Państwo Uchwałę Nr 23/2019 Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku.

czytaj więcej

Opublikowano: 26/02/2019

Praca dla doradcy w Regionalnym Punkcie Doradczym dla organizacji pozarządowych (Wrocław)

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (UMWD) wydłuża okres składania ofert i zwraca się z prośbą o wycenę zadań

czytaj więcej

Opublikowano: 18/01/2019

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej

OGŁOSZENIE o naborze do komisji konkursowej powoływanej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego uchwałą Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego nr 11/2019 z dnia 7

czytaj więcej

Opublikowano: 08/01/2019

Otwarty konkurs ofert

Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w 2019 roku.  

czytaj więcej

Opublikowano: 07/01/2019

Informacja dla NGO

W załączenu zamieszczamy harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych: grudzień 2018 - styczeń 2019 oraz informację o istotnych  zmian prawnych dla organizacji pozarządowych: 

czytaj więcej

Opublikowano: 19/12/2018