Bezpłatna prelekcja dla NGO w Wałbrzychu

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD przy współpracy z Biurem Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu zaprasza przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska, na

czytaj więcej

Opublikowano: 13/06/2018

Sprawozdanie z realizacji "Rocznego programu współpracy powiatu kamiennogórskiego z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku"

W załączeniu znajduje się sprawozdanie z realizacji "Rocznego programu współpracy powiatu kamiennogórskiego z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku". 

czytaj więcej

Opublikowano: 25/05/2018

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn.: Udział w IX edycji Akcji "MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA", którego oferta została złożona w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i

czytaj więcej

Opublikowano: 23/04/2018

Nabór kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

O G Ł O S Z E N I E o naborze kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, wybieranych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3

czytaj więcej

Opublikowano: 16/04/2018

Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych: kwiecień 2018 r.

W załączeniu znajdą Państwo informacje na temat konkursów dla organizacji pozarządowych. Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem na kwiecień 2018 r. W załączeniu znajduje się również informacja o

czytaj więcej

Opublikowano: 06/04/2018

Aktualizacja oferty realizacji zadania publicznego

W załączeniu znajduje się formularz aktualizacji harmonogramu i kosztorysu realizacji zadania dla organizacji, którym została udzielona dotacja celowa w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w

czytaj więcej

Opublikowano: 21/03/2018

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

W załączeniu znajdą Państwo Uchwałę Nr 270/2018 Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku.

czytaj więcej

Opublikowano: 16/03/2018

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej

OGŁOSZENIE o naborze do komisji konkursowej powoływanej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego uchwałą

czytaj więcej

Opublikowano: 31/01/2018

Otwarty konkurs ofert

Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w 2018 roku.  

czytaj więcej

Opublikowano: 31/01/2018