Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

W załączeniu znajdą Państwo Uchwałę Nr 101/2020 Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku.

czytaj więcej

Opublikowano: 26/02/2020

Szkolenie dla NGO - nowe wzory ofert, umów, sprawozdań, konkurs na 2020 rok

Starosta Kamiennogórski oraz Pełnomocnik Starosty ds. Organizacji Pozarządowych zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Kamiennogórskiego do udziału w szkoleniu, którego celem

czytaj więcej

Opublikowano: 24/01/2020

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej

OGŁOSZENIE o naborze do komisji konkursowej powoływanej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego uchwałą Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego nr 85/2020 z dnia 15

czytaj więcej

Opublikowano: 20/01/2020

Otwarty konkurs ofert

Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w 2020 roku.  

czytaj więcej

Opublikowano: 16/01/2020

ODWOŁANE SZKOLENIE dla NGO - 10.01.2020 r.

Informujemy, iż szkolenie zaplanowane na 10 stycznia 2020r. (piątek), dotyczące nowych wzorów dokumentów realizacji zadań publicznych w zakresie przekazywania i rozliczania dotacji w trybie ustawy o działalności

czytaj więcej

Opublikowano: 10/01/2020

Szkolenie dla NGO - nowe wzory ofert, umów, sprawozdań, konkurs na 2020 rok

Starosta Kamiennogórski oraz Pełnomocnik Starosty ds. Organizacji Pozarządowych zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Kamiennogórskiego do udziału w szkoleniu, którego celem

czytaj więcej

Opublikowano: 19/12/2019

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

W załączeniu znajdą Państwo Uchwałę Nr 76/2019 Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji

czytaj więcej

Opublikowano: 29/11/2019

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert

OGŁOSZENIE o naborze do komisji konkursowej powoływanej do opiniowania ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie

czytaj więcej

Opublikowano: 30/10/2019

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2020 r.

Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie

czytaj więcej

Opublikowano: 30/10/2019