Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert

OGŁOSZENIE o naborze do komisji konkursowej powoływanej do opiniowania ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu

czytaj więcej

Opublikowano: 31/10/2018

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 r.

Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 roku. 

czytaj więcej

Opublikowano: 31/10/2018

Nabór kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

O G Ł O S Z E N I E o naborze kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, wybieranych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3

czytaj więcej

Opublikowano: 08/10/2018

Wyniki konsultacji społecznych

Konsultacje społeczne projektu "Rocznego Programu współpracy Powiatu Kamiennogórskiego z organizacjami pozarządowymi w 2019  r." przeprowadzone przez Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze odbyły się w terminie od dnia

czytaj więcej

Opublikowano: 01/10/2018

Spotkanie z organizacjami pozarządowymi

O G Ł O S Z E N I E   Wicestarosta Kamiennogórski oraz Pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych Starostwa Powiatowego w Kamiennej

czytaj więcej

Opublikowano: 24/09/2018

Konsultacje "Rocznego programu współpracy Powiatu Kamiennogórskiego z organizacjami pozarządowymi w 2019 r."

Starosta Kamiennogórski zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu kamiennogórskiego i na rzecz jego mieszkańców do zgłaszania uwag i wniosków do "Rocznego programu współpracy Powiatu

czytaj więcej

Opublikowano: 29/08/2018

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn.: "Uczestnictwo w Mistrzostwach Świata w Trójboku Siłowym", którego oferta została złożona w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j.

czytaj więcej

Opublikowano: 14/08/2018

Nabór kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

O G Ł O S Z E N I E o naborze kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, wybieranych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3

czytaj więcej

Opublikowano: 08/08/2018

Nabór kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

O G Ł O S Z E N I E o naborze kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, wybieranych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3

czytaj więcej

Opublikowano: 19/06/2018