Organizacja przyjazna wolontariuszom

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Sieć Centrów Wolontariatu w Polsce zapraszają do udziału w ogólnopolskim konkursie pn. "Organizacja Przyjazna Wolontariuszom".

czytaj więcej

Opublikowano: 08/10/2012

Równać szanse - pozostało 16 dni!

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza kolejną edycję Regionalnego Konkursu Grantowego w ramach Programu "Równać Szanse 2012"  Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

czytaj więcej

Opublikowano: 08/08/2012

Fundusz pożyczkowy

Od marca br. na Dolnym Śląsku realizowany jest innowacyjny projekt "Fundusz Pożyczkowo-Poręczeniowy jako narzędzie zapewnienia trwałości instytucji ekonomii społecznej" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

czytaj więcej

Opublikowano: 08/08/2012

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

czytaj więcej

Opublikowano: 23/07/2012

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego rozstrzygnął II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w 2012 roku. Uzasadnienie w załączniku poniżej.

czytaj więcej

Opublikowano: 07/06/2012

Turniej w Ptaszkowie

Zawody strażackie oraz turniej piłkarski obyły się w Ptaszkowie w sobotę, 2 czerwca. Organizatorem imprezy było stowarzyszenie "Nasza Wieś" oraz Ochotnicza Straż Pożarna z Ptaszkowa.

czytaj więcej

Opublikowano: 05/06/2012

Forum NGO

Sudeckie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych podjęło inicjatywę zorganizowania Forum Organizacji Pozarządowych pod hasłem "NGO siłą społeczeństwa obywatelskiego". Forum jest imprezą towarzysząca

czytaj więcej

Opublikowano: 28/05/2012

Razem dla organizacji

Fundacja "Razem" 1 stycznia 2012 roku rozpoczęła realizację projektu "Centrum wspierania inicjatyw pozarządowych "RAZEM" współfinansowanego ze

czytaj więcej

Opublikowano: 28/05/2012

Dni otwarte dla NGO

Mobilny Ośrodek Wsparcia przy ul. Sienkiewicza 6a w Kamiennej Górze (II piętro, pokój obok Powiatowego Urzędu Pracy) zaprasza na dni otwarte, które odbędą się w środę, 30 maja.

czytaj więcej

Opublikowano: 28/05/2012