Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku. Uchwała Nr 170/2013 Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 26 kwietnia 2013 r. w załączniku poniżej.

czytaj więcej

Opublikowano: 07/05/2013

Konkurs fotograficzny

Stowarzyszenie LGD Kwiat Lnu w Lubawce serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym "Widokówka z LGD Kwiat Lnu". Konkurs rozpoczął się 20 marca i potrwa do 8 października 2013 roku.

czytaj więcej

Opublikowano: 22/03/2013

Konkurs ofert - ratownictwo i ochrona ludności

Otwarty, skierowany do organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2013 roku.

czytaj więcej

Opublikowano: 15/03/2013

Konkurs ofert - nauka, szkolnictwo, edukacja, oświata

Otwarty, skierowany do organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji i oświaty w 2013

czytaj więcej

Opublikowano: 15/03/2013

Konkurs ofert - pomoc społeczna rodzinom w trudnej sytuacji oraz osobom niepełnosprawnym

Otwarty, skierowany do organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej

czytaj więcej

Opublikowano: 15/03/2013

Konkurs ofert - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa

Otwarty, skierowany do organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa w 2013

czytaj więcej

Opublikowano: 15/03/2013

Konkurs ofert - turystyka i krajoznawstwo

Otwarty, skierowany do organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2013 roku.

czytaj więcej

Opublikowano: 15/03/2013

Konkurs ofert - upowszechnianie kultury fizycznej

Otwarty, skierowany do organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej w 2013 roku.

czytaj więcej

Opublikowano: 15/03/2013

Debata dla seniorów

Stowarzyszenie "Granica" zorganizowało debatę pn. "Seniorzy - problem czy szanse dla społeczności lokalnych". Spotkanie odbyło się w Galerii kamiennogórskiego Centrum Kultury we wtorek, 5 marca.

czytaj więcej

Opublikowano: 06/03/2013