Konkurs ofert - nauka, szkolnictwo, edukacja, oświata

Otwarty, skierowany do organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji i oświaty w 2013

czytaj więcej

Opublikowano: 15/03/2013

Konkurs ofert - pomoc społeczna rodzinom w trudnej sytuacji oraz osobom niepełnosprawnym

Otwarty, skierowany do organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej

czytaj więcej

Opublikowano: 15/03/2013

Konkurs ofert - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa

Otwarty, skierowany do organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa w 2013

czytaj więcej

Opublikowano: 15/03/2013

Konkurs ofert - turystyka i krajoznawstwo

Otwarty, skierowany do organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2013 roku.

czytaj więcej

Opublikowano: 15/03/2013

Konkurs ofert - upowszechnianie kultury fizycznej

Otwarty, skierowany do organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej w 2013 roku.

czytaj więcej

Opublikowano: 15/03/2013

Debata dla seniorów

Stowarzyszenie "Granica" zorganizowało debatę pn. "Seniorzy - problem czy szanse dla społeczności lokalnych". Spotkanie odbyło się w Galerii kamiennogórskiego Centrum Kultury we wtorek, 5 marca.

czytaj więcej

Opublikowano: 06/03/2013

Bezpłatne konsultacje dla NGO

Jak skutecznie zamknąć rok obrotowy w organizacji pozarządowej? Co to jest CIT-8 i jaki ma związek z NGO? Czym różni się działalność odpłatna od działalności gospodarczej? Przyjdź na bezpłatne indywidualne

czytaj więcej

Opublikowano: 21/02/2013

Równać szanse 2013

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2013" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie

czytaj więcej

Opublikowano: 04/02/2013

Konsultacje programu

Starosta Kamiennogórski zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu kamiennogórskiego i na rzecz jego mieszkańców do zgłaszania uwag i wniosków do "Rocznego programu współpracy powiatu

czytaj więcej

Opublikowano: 18/01/2013