Ogłoszenie o likwidacji stowarzyszenia

Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały nr 1/2018 Walnego Zebrania Członków Koalicyjnego Stowarzyszenia Prawicy, z dnia 29 grudnia 2018 roku w sprawie rozwiązania Koalicyjnego Stowarzyszenia Prawicy

czytaj więcej

Opublikowano: 12/03/2019

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

W załączeniu znajdą Państwo Uchwałę Nr 23/2019 Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku.

czytaj więcej

Opublikowano: 26/02/2019

Praca dla doradcy w Regionalnym Punkcie Doradczym dla organizacji pozarządowych (Wrocław)

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (UMWD) wydłuża okres składania ofert i zwraca się z prośbą o wycenę zadań

czytaj więcej

Opublikowano: 18/01/2019

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej

OGŁOSZENIE o naborze do komisji konkursowej powoływanej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego uchwałą Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego nr 11/2019 z dnia 7

czytaj więcej

Opublikowano: 08/01/2019

Otwarty konkurs ofert

Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w 2019 roku.  

czytaj więcej

Opublikowano: 07/01/2019

Informacja dla NGO

W załączenu zamieszczamy harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych: grudzień 2018 - styczeń 2019 oraz informację o istotnych  zmian prawnych dla organizacji pozarządowych: 

czytaj więcej

Opublikowano: 19/12/2018

Ważna informacja dla NGO o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Szanowni Państwo,   Ustawa z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu

czytaj więcej

Opublikowano: 14/12/2018

Nabór kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

O G Ł O S Z E N I E o naborze kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, wybieranych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3

czytaj więcej

Opublikowano: 05/12/2018

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

W załączeniu znajdą Państwo Uchwałę Nr 2/2018 Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji

czytaj więcej

Opublikowano: 30/11/2018