Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2022 r.

Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego

czytaj więcej

Opublikowano: 13/10/2021

Konsultacje "Rocznego programu współpracy Powiatu Kamiennogórskiego z organizacjami pozarządowymi w 2022 r."

Starosta Kamiennogórski zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu kamiennogórskiego i na rzecz jego mieszkańców do zgłaszania uwag i wniosków do "Rocznego programu współpracy Powiatu

czytaj więcej

Opublikowano: 13/10/2021

Szkolenia dla Kół Gospodyń Wiejskich

  Zapraszamy Koła Gospodyń Wiejskich do wzięcia udziału w szkoleniu online w aplikacji ZOOM dotyczącym zagadnień z zakresu działalności KGW.

czytaj więcej

Opublikowano: 30/06/2021

Konferencja "Szanse i zagrożenia dla rozwoju ekonomii społecznej i organizacji społeczeństwa obywatelskiego."

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych wraz z Wyższą Szkołą Bankową zapraszają fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, spółki non-profit, koła gospodyń wiejskich, podmioty

czytaj więcej

Opublikowano: 25/06/2021

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do ofert złożonych w trybie art. 19a

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn.: "Sport Camp" Letni Obóz Sportowy, przez Fight Club Lubawka,  numer 4 w Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych

czytaj więcej

Opublikowano: 06/05/2021

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

W załączeniu znajdą Państwo Uchwałę Nr 183/2021 Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku.

czytaj więcej

Opublikowano: 28/04/2021

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej

OGŁOSZENIE o naborze do komisji konkursowej powoływanej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego uchwałą Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego nr 169/2021 z dnia 16

czytaj więcej

Opublikowano: 19/03/2021

Otwarty konkurs ofert

Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w 2021 roku.  

czytaj więcej

Opublikowano: 17/03/2021

Nabór kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

  O G Ł O S Z E N I E o naborze kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, wybieranych przez

czytaj więcej

Opublikowano: 15/02/2021