Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn.: "Karate Camp" Letni Obóz Sportowy, przez Fight Club Lubawka,  numer 4 w Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych

czytaj więcej

Opublikowano: 15/06/2022

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

W załączeniu znajdą Państwo Uchwałę Nr 257/2022 Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 05 kwietnia 2022 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku.

czytaj więcej

Opublikowano: 07/04/2022

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej

OGŁOSZENIE o naborze do komisji konkursowej powoływanej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego uchwałą Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego nr 248/2022 z dnia 21

czytaj więcej

Opublikowano: 23/02/2022

Otwarty konkurs ofert

Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w 2022 roku.  

czytaj więcej

Opublikowano: 22/02/2022

ODWOŁANE spotkanie z organizacjami pozarządowymi - 27.01.2022 r.

Szanowni Państwo! W związku z rozpowszechniającą się skalą zakażeń koronawirusem (COVID-19) szkolenie organizowane wspólnie z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej dotyczące

czytaj więcej

Opublikowano: 26/01/2022

Spotkanie z organizacjami pozarządowymi - 27.01.2022 r.

Starosta Kamiennogórski oraz Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - subregion jeleniogórski serdecznie zapraszają na spotkanie dotyczące rozwoju ekonomii społecznej i solidarnej w regionie. Ma ono na celu w

czytaj więcej

Opublikowano: 20/01/2022

Wyniki konsultacji społecznych

Konsultacje społeczne projektu "Rocznego Programu współpracy Powiatu Kamiennogórskiego z organizacjami pozarządowymi w 2022  r." przeprowadzone przez Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze odbyły się w terminie od dnia

czytaj więcej

Opublikowano: 08/11/2021

Spotkanie z organizacjami pozarządowymi

O G Ł O S Z E N I E    

czytaj więcej

Opublikowano: 27/10/2021

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert

OGŁOSZENIE o naborze do komisji konkursowej powoływanej do opiniowania ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu

czytaj więcej

Opublikowano: 26/10/2021