Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

W załączeniu znajdą Państwo Uchwałę Nr 296/2022 Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji

czytaj więcej

Opublikowano: 01/12/2022

Wyniki konsultacji społecznych

Konsultacje społeczne projektu "Rocznego Programu współpracy Powiatu Kamiennogórskiego z organizacjami pozarządowymi w 2023  r." przeprowadzone przez Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze odbyły się w terminie od dnia

czytaj więcej

Opublikowano: 14/11/2022

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert

OGŁOSZENIE o naborze do komisji konkursowej powoływanej do opiniowania ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu

czytaj więcej

Opublikowano: 31/10/2022

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2023 r.

Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego

czytaj więcej

Opublikowano: 27/10/2022

Spotkanie z organizacjami pozarządowymi

O G Ł O S Z E N I E     Starosta Kamiennogórski oraz Pełnomocnik ds. organizacji

czytaj więcej

Opublikowano: 24/10/2022

Konsultacje "Rocznego programu współpracy Powiatu Kamiennogórskiego z organizacjami pozarządowymi w 2023 r."

Starosta Kamiennogórski zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu kamiennogórskiego i na rzecz jego mieszkańców do zgłaszania uwag i wniosków do "Rocznego programu współpracy Powiatu

czytaj więcej

Opublikowano: 18/10/2022

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn.: "Karate Camp" Letni Obóz Sportowy, przez Fight Club Lubawka,  numer 4 w Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych

czytaj więcej

Opublikowano: 15/06/2022

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

W załączeniu znajdą Państwo Uchwałę Nr 257/2022 Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 05 kwietnia 2022 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku.

czytaj więcej

Opublikowano: 07/04/2022

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej

OGŁOSZENIE o naborze do komisji konkursowej powoływanej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego uchwałą Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego nr 248/2022 z dnia 21

czytaj więcej

Opublikowano: 23/02/2022