aktualność

XV Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich

Opublikowano: 25/04/2012

Starosta Ewa Kocemba wzięła udział w XV Zgromadzeniu Ogólnym Związku Powiatów Polskich.

Pierwszego dnia obrad (12 kwietnia) starosta uczestniczyła w seminariach tematycznych dotyczących finansów samorządów powiatowych i zarządzania drogami powiatowymi. Drugiego dnia obrad (13 kwietnia) odbyło się spotkanie plenarne, podczas którego dokonano podsumowania kolejnego roku działalności Związku Powiatów Polskich i jego Zarządu.

Związek aktywnie działał na wielu polach, prowadząc działania mające na celu ochronę i wzmocnienie systemu finansów samorządowych. Wśród wielu inicjatyw wymienić można wniesienie przez powiaty pozwu zbiorowego w sprawie zwrotu pieniędzy za kartę pojazdu, a także bezprecedensowe i zdecydowane działania w sprawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.