aktualność

Konsultacje "Rocznego programu współpracy Powiatu Kamiennogórskiego z organizacjami pozarządowymi w 2020 r."

Opublikowano: 25/09/2019

Starosta Kamiennogórski zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu kamiennogórskiego i na rzecz jego mieszkańców do zgłaszania uwag i wniosków do "Rocznego programu współpracy Powiatu Kamiennogórskiego z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku". 

Konsultacje programu odbędą się w terminie od dnia 2 października 2019 roku do dnia 18 października 2019 roku.

W celu zgłoszenia swoich propozycji prosimy o wypełnienie załączonego formularza i przekazanie go w wyżej wymienionym terminie do Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze, ul. Wł. Broniewskiego 15, do Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego (pokój 206) lub przesłanie drogą elektroniczną na adres: powiat@kamienna-gora.pl

Zapraszamy do udziału w konsultacjach.