aktualność

Promesa dla powiatu

Opublikowano: 17/04/2012

Starosta Ewa Kocemba oraz etatowy członek zarządu Jarosław Gęborys odebrali w piątek 16 marca promesę w wysokości 5,9 mln zł.

Spotkanie ministra Stanisława Rakoczego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, z przedstawicielami dolnośląskich samorządów odbyło się w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim. W trakcie spotkania minister w towarzystwie wojewody Aleksandra Marka Skorupy oraz wicewojewody Ewy Mańkowskiej wręczyli przedstawicielom dolnośląskich gmin i powiatów promesy. Pomoc przeznaczona jest na odbudowę i remonty m.in. dróg, mostów, rowów melioracyjnych i budynków komunalnych zniszczonych przez powódź na Dolnym Śląsku w 2010 roku.