aktualność

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w użyczenie

Opublikowano: 12/09/2018

 

 

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

stanowiących własność Skarbu Państwa,

przeznaczonych do oddania w użyczenie

 

 

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej i ewidencji gruntów i budynków

Kw nr JG1K/00025344/3

Lipienica, gm. Kamienna Góra działka nr 91 o pow. 0,02 ha

Opis nieruchomości

 

 

 

 

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana. W operacie ewidencji gruntów określona jest jako W-PsIV - rowy

 

 

 

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienna Góra (Uchwała Nr XXXVI/210/13 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30 grudnia 2013 r. ) ogłoszona w dzienniku Województwa Dolnośląskiego - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ?5.MN?.

Sposób zagospodarowania nieruchomości

Na działce znajduje się zbiornik przeciwpożarowy.

Powierzchnia do oddania w użyczenie

0,02 ha

Forma udostępnienia

Użyczenie na czas oznaczony - do 3 lat

Informacje o przeznaczeniu do wydzierżawienia

Nieruchomość zostaje oddana w użyczenie na pisemny wniosek podmiotu zainteresowanego, tj. Gminy Wiejskiej Kamienna Góra