aktualność

Przetarg na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach powiatowych.

Opublikowano: 06/09/2018

Przetarg na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach powiatowych.

I. Przedmiot przetargu:

1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż drewna opałowego w ilości 47,76 m 3, pozyskanego z wycinki drzew przy drogach powiatowych, składowanego na terenie siedziby Referatu Drogownictwa Starostwa Powiatowe w Kamiennej Górze przy ul. Towarowej 43, 58-400 Kamienna Góra.

2. Drewno, o którym mowa w ust. 1 jest sprzedawane wpostaci kłod, ułożonych w stosach i obejmuje rózne gatunki (jesion, świerk).

3. Sprzedawca dopuszcza składania ofert częściowych:

 

nr cześci

nr stosu

gatunek

długość drewna (m)

masa (m3)

sortyment

uwagi

1

01

jesion

2,40

7,78

S4

drewno opałowe

2

02

jesion

2,40

7,19

S4

drewno opałowe

3

03

jesion

2,40

9,43

S4

drewno opałowe

4

04

jesion

2,50

13,65

S4

drewno opałowe

5

05

jesion

1,20

7,39

S4

drewno opałowe

6

06

świerk

2,40

2,32

S4

drewno opałowe

 

Razem:

47,76

 

 

4. Kupujący zobowiązany będzie do załadunku, zabezpieczenia na czas transportu drewna na własny koszt  w terminie 14 dni od daty dokonania zapłaty ceny za zakupione drewno.

5. Zaleca się, żeby każdy Kupujący, przed zlożeniem oferty, dokonał wizji lokalnej przedmiotu objętego sprzedażą w terminie uzgodnionym telefonicznie ze Sprzedawcą tel. 534 018 555, 75 645 01 02.

II. Kryterium wybotu oferty:

1. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta o najwyższej cenie w danej części ofety.

2. W przypadku ofert równorzędnych decyduje kolejność złożenia oferty.

3. Cena wywoławcza wynosi za każdą część brutto:

Cześc nr 1 - 920,90 złotych,

Cześć nr 2 - 851,06 złotych,

Cześć nr 3 - 1.116,21 złotych,

Cześć nr 4 - 1.615,72 zlotych,

Cześć nr 5 - 874,74 złotych,

Cześc nr 6 - 200,45 złotych.

Cena brutto zawiera podatek VAT w wysokości 8%.

4. Sprzedawca wymagać będzie od Kupujacego, który złoży najkorzystsniejszą ofertę, aby zawarł z nim umowę na warunkach określonych w projekcie umowy, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego przetargu.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do uniewaznienia postępowania bez podania przyczyny.

III. Forma zlożenia oferty:

1. Ofertę można składać poprzez platformę zakupową, która znajduje się na stronie: https://platformazakupowa.pl/sp_kamiennagora.

Starosta

/-/ Jarosław Gęborys

Pliki do pobrania: