aktualność

Zmierzając ku doskonałości

Opublikowano: 11/12/2012

Pod hasłem "Zmierzając do doskonałości" Marek Tramś, starosta polkowicki i prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich, otworzył 10 grudnia konferencję, która odbyła się w hotelu "Jasek" we Wrocławiu. Powiat kamiennogórski reprezentowały przewodnicząca rady powiatu Bożena Ziemiańska, starosta Ewa Kocemba oraz Ewa Exner, naczelnik Wydziału Inwestycji i Drogownictwa.

Konferencja, zorganizowana przez Związek Powiatów Polskich i Uczelnię Vistula, inauguruje projekt "Innowacyjna i sprawna administracja źródłem sukcesu w gospodarce opartej na wiedzy". Jego celem jest podniesienie jakości usług świadczonych przez samorządy, poprzez modernizację procesów zarządzania, wdrożenie metody PRI oraz podniesienie kwalifikacji pracowników jednostek samorządu terytorialnego.

- Trudno nam sobie dzisiaj wyobrazić nasz kraj bez samorządów lokalnych. Władze jak i same samorządy stały się ważnym uczestnikiem przemian, a trójstopniowa struktura samorządowa przyczyniła się w sposób istotny do uporządkowania państwa - mówi Marek Tramś. -Wyzwolono olbrzymi potencjał tkwiący w społecznościach lokalnych. To samorządy odnotowały na swym koncie rozliczne inwestycje, które wyraźnie wpłynęły na zmianę oblicza naszych "małych ojczyzn". Dzięki zaangażowaniu i ciężkiej pracy, ostatni okres dwudziestolecia stał się epoką intensywnego rozwoju lokalnego.

Podczas sesji inauguracyjnej głos zabierały zaproszone osoby, wśród których byli tak znakomici goście, jak prof. Jerzy Stępień, Prezes Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, czy dr Jerzy Kwieciński, Prezes Zarządu Fundacji Europejskie Centrum Przedsiębiorczości.

Część panelową konferencji prowadził starosta pleszewski Michał Karalus, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Związku Powiatów Polskich. Zaproszeni eksperci z uczestnikami dyskutowali na temat nowoczesnego modelu zarządzania zasobami ludzkimi i zarządzania urzędem.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele zarówno władz samorządowych gmin, powiatów, województw, jak i pracownicy administracji publicznej, działacze organizacji pozarządowych oraz instytucji okołobiznesowych.