aktualność

Termomodernizacja Zespołu Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze

Opublikowano: 02/08/2018

Projekt pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze poprzez termomodernizację, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz instalację oświetlenia energooszczędnego".

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020; Priorytet 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3.4 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym - ZIT AW.

Wartość Projektu: 1 087 344,10 PLN

Pierwotna kwota dofinansowania (zgodnie z podpisaną w dniu 31.03.2017 r. umową o dofinansowanie Projektu): 55 128,35 PLN

Obecna kwota dofinasowania (zgodnie z podpisanym w dniu 23.07.2018 r. aneksem do umowy o dofinansowanie Projektu): 924 242,49 PLN

Termin realizacji Projektu (zmieniony podpisanym w dniu 23.07.2018 r. aneksem do umowy o dofinansowanie Projektu): 31.03.2019 r.

Cel projektu: Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. S. Staszica 11 w Kamiennej Górze, poprzez kompleksową termomodernizację obiektu a także montaż w nim instalacji fotowoltaicznej oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne. Przedmiotowa inwestycja przyczyni się do poprawy jakości życia społeczności lokalnej, ponieważ wskutek jej realizacji ograniczona zostanie emisja CO2 oraz zużycie energii. Celem bezpośrednim przedsięwzięcia jest również polepszenie warunków oraz komfortu nauczania w Zespole Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze.

Planowane efekty: Prace termomodernizacyjne dotyczące dachu, docieplenia budynku wraz z wymianą kotłowni i instalacji c.o. oraz budową drenażu opaskowego, wymiany oświetlenia oraz montażu instalacji OZE (panele fotowoltaiczne).