aktualność

Nabór ochotników do służby przygotowawczej.

Opublikowano: 03/12/2019

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kłodzku informuje, że prowadzony jest nabór na I turnus służby przygotowawczej na potrzeby korpusu szeregowych. Szkolenie na potrzeby pierwszego turnusu służby przygotowawczej realizowane będzie w okresie od 07 stycznia do 27 marca 2020 r. Mając na uwadze trudną sytuację życiową osób, które do tej pory nie odbyły czynnej służby wojskowej, pragniemy zaproponować tej grupie możliwość odbycia służby przygotowawczej.
Służbę przygotowawczą pełni się w okresie zawieszenia zasadniczej służby wojskowej. Ochotnicy, którzy chcieliby pełnić tę służbę muszą spełniać następujące warunki: co najmniej 18 lat, odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby wojskowej, obywatelstwo polskie, ochotnik nie może być karany za przestępstwo umyślne oraz musi posiadać wykształcenie co najmniej gimnazjalne albo podstawowe po ukończeniu ośmioletniej szkoły podstawowej - w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych. Do służby wojskowej zachęcamy zarówno mężczyzn jak i kobiety.
Kandydatom kształcącym się w ramach służby przygotowawczej na potrzeby korpusu szeregowych przez trzy miesiące tej służby zapewniamy: bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie i umundurowanie oraz miesięczne wynagrodzenie finansowe w wysokości 1095 zł oraz odprawę po zakończeniu służby przygotowawczej w wysokości 2 250 zł. Ponadto zapewniamy opiekę zdrowotną i pokrywamy ubezpieczenia społeczne. Istnieje również możliwość zdobycia w trakcie odbywania służby przygotowawczej dodatkowych kwalifikacji i umiejętności.
Żołnierze, którzy odbędą w pełnym wymiarze służbę przygotowawczą mogą ubiegać się o powołanie do zawodowej służby wojskowej w jednostkach wojskowych na terenie całego kraju.

WKU Kłodzko

Pliki do pobrania: