aktualność

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a

Opublikowano: 15/06/2022

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn.: "Karate Camp" Letni Obóz Sportowy, przez Fight Club Lubawka,  numer 4 w Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych Starosty Kamiennogórskiego, którego oferta została złożona w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), zamieszcza się ofertę na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze przy ul. Wł. Broniewskiego 15 w Kamiennej Górze.

 

Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie do 7 dni od daty umieszczenia oferty, osobiście w formie pisemnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze w Wydziale Edukacji (pok. 206) oraz drogą elektroniczną na adres e-mailowy: cecylia.skulska@kamienna-gora.pl .

 

Pliki do pobrania: