aktualność

Otwarty konkurs ofert

Opublikowano: 22/02/2022

Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w 2022 roku.

 

Oferty dotyczące wspierania realizacji zadań publicznych w zakresie zadań objętych niniejszym konkursem należy złożyć w terminie do dnia 18 marca 2022 r. do godziny 14.00 w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze, ul. Wł. Broniewskiego 15, 58-400 Kamienna Góra lub drogą pocztową (liczy się data wpływu do urzędu, a nie data stempla pocztowego).

 

W załączeniu znajduje się ogłoszenie o konkursie oraz formularz oferty. 

Pliki do pobrania: