aktualność

Spotkanie z organizacjami pozarządowymi - 27.01.2022 r.

Opublikowano: 20/01/2022

Starosta Kamiennogórski oraz Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - subregion jeleniogórski serdecznie zapraszają na spotkanie dotyczące rozwoju ekonomii społecznej i solidarnej w regionie. Ma ono na celu w szczególności przygotowanie liderów organizacji pozarządowych do składania i prawidłowego rozliczania zadań publicznych zleconych na podstawie otwartego konkursu ofert. Spotkanie odbędzie się w czwartek, 27 stycznia br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze.

Animacja będzie podzielona na dwa bloki. Pierwszy dotyczyć będzie szeroko rozumianej diagnozy potrzeb organizacji funkcjonujących na terenie powiatu kamiennogórskiego. Jednocześnie przedstawimy Państwu możliwości współpracy z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu jeleniogórskiego oraz inne źródła finansowania działań Państwa organizacji.  

 

9:00 - 12:00 - rejestracja uczestników; diagnoza potrzeb organizacji pozarządowych z terenu powiatu kamiennogórskiego; omówienie podstawowych założeń ekonomii społecznej i solidarnej w regionie; przedstawienie możliwości współpracy na różnych płaszczyznach z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu jeleniogórskiego; informacja na temat projektu: kupujESpolecznie.pl

 

12:00 - 17:00 - Otwarty konkurs ofert w praktyce  - od regulaminu do sprawozdania, czyli jak sprawnie zrealizować zadanie publiczne -  a w tym m.in. analiza kryteriów wyboru i karta oceny oferty realizacji zadań publicznych. Warunki realizacji oferty i możliwości jej zmiany po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

 

W trakcie trwania szkolenia zapewniamy Państwu lunch oraz przerwę kawową.

 

Udział w szkoleniu jest całkowicie bezpłatny. Wymagane jest podpisanie formularza związanego z realizacją działania animacyjnego. Projekt "OWES dla subregionu jeleniogórskiego" realizowany jest przez partnerstwo, w którego skład wchodzi Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich i Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego ze Świdnicy, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.4 Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc prosimy o e-mailowe lub telefoniczne potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu do 25.01.2022 r.:

e-mail: cecylia.skulska@kamienna-gora.pl.

tel.: 75 645 01 29 / 75 645 01 04

 

Serdecznie zapraszamy !

Pliki do pobrania: