aktualność

Wyniki konsultacji społecznych

Opublikowano: 08/11/2021

Konsultacje społeczne projektu "Rocznego Programu współpracy Powiatu Kamiennogórskiego z organizacjami pozarządowymi w 2022  r." przeprowadzone przez Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze odbyły się w terminie od dnia 21 października 2021 roku do dnia 5 listopada 2021 roku.

 

Konsultacje przeprowadzono w następujących formach:

  1. zamieszczenie projektu "Rocznego programu współpracy Powiatu Kamiennogórskiego z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku" w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.kamienna-gora.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze wraz z formularzem konsultacji umożliwiającym zgłaszanie wniosków i uwag do projektu,
  2. wyłożenie projektu "Rocznego programu współpracy Powiatu Kamiennogórskiego z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku" do wglądu w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze i przyjmowanie uwag i wniosków na formularzu konsultacji w Kancelarii,
  3. otwarte spotkanie konsultacyjne.

Podmioty uprawnione do udziału w konsultacjach nie przedstawiły opinii w terminie określonym w ogłoszeniu. W wyniku przeprowadzonych konsultacji nie wprowadzono zmian do projektu programu.

Projekt Programu został przekazany do Rady Powiatu Kamiennogórskiego.

Pliki do pobrania: