aktualność

Ogłoszenie o likwidacji stowarzyszenia

Opublikowano: 12/03/2019

Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały nr 1/2018 Walnego Zebrania Członków Koalicyjnego Stowarzyszenia Prawicy, z dnia 29 grudnia 2018 roku w sprawie rozwiązania Koalicyjnego Stowarzyszenia Prawicy oraz na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego sygn. sprawy WR.IX NS-REJ.KRS/001769/19/341 wszczęta została likwidacja Koalicyjnego Stowarzyszenia Prawicy, ul. Ogrodowa 5/1, 58-400 Kamienna Góra.


Likwidatorem stowarzyszenia ustanowiona została Zofia Kolat.


Wzywa się do składania ewentualnych roszczeń w stosunku do Stowarzyszenia w terminie do 28 marca 2019 roku na podany powyżej adres Stowarzyszenia. 


                                                                                 Likwidator:  Zofia Kolat