aktualność

Informacja dla NGO

Opublikowano: 19/12/2018

W załączenu zamieszczamy harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych: grudzień 2018 - styczeń 2019 oraz informację o istotnych  zmian prawnych dla organizacji pozarządowych: 

- zmiany w ustawie prawo o stowarzyszeniach,

- zmiany w księgowości i obowiązkach sprawozdawczych,

- zmiany w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w związku z powstaniem Narodowego Instytutu Wolności,

- 1% od emerytów,

- nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (RODO),

- zmiany w ustawie o KRS,

- nowa ustawa o imprezach turystycznych,

- zmiana ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,

- nowe Rozporządzenia do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Pliki do pobrania: