aktualność

Dolnośląski Integracyjny Piknik BądźFIT

Opublikowano: 13/09/2023

Dnia 13 września br. na terenie kamiennogórskiego zalewu odbył się I Dolnośląski Integracyjny Piknik BądźFIT Olimpiad Specjalnych oraz I otwarte Zawody Kajakowe. W wydarzeniu wziął udział starosta Jarosław Gęborys.

Piknik miał charakter rekreacyjny i polega na różnorodnych aktywnościach fizycznych. W ramach pikniku uczestnicy biorą udział w przygotowanych przez organizatorów aktywnościach i atrakcjach.

BądźFIT to projekt mający na celu poprawę i ochronę zdrowia oraz dobrego samopoczucia osób z niepełnosprawnością intelektualną. Program daje szansę osobom z niepełnosprawnością intelektualną zmienić swój styl życia poprzez zmianę sposobu żywienia czy codzienne ćwiczenia. Ma również zachęcić trenerów do włączenia w system treningów zajęć dotyczących zdrowego stylu życia, aby wysiłek fizyczny wspierany był zdrową dietą, pozasportową aktywnością fizyczną i zdrowym myśleniem.

Wydarzenie zostało dofinansowane ze środków PFRON, Powiatu Kamiennogóskiego, Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy Wiejskiej Kamienna Góra, Gminy Marciszów i Gminy Lubawka.