aktualność

Podsumowanie projektu "Łączy nas Bóbr"

Opublikowano: 22/05/2023

Dnia 19 maja br. w Miszkowicach odbyło się wydarzenie podsumowujące transgraniczny projekt pn. "Łączy na Bóbr", który realizowany był w partnerstwie Gminy Lubawka i Miasta Zaclerz.

W ramach projektu "Łączy nas Bóbr" wokół zbiornika Bukówka wykonano m.in. ścieżkę, pomosty oraz małą infrastrukturę towarzyszącą (ławki, kosze). Ponadto wybudowane zostały dwa budynki sanitarne oraz slipy do spławiania łodzi w miejscowości Paprotki i Miszkowice. Powstał także kompleks rekreacyjny składający się z wiaty biesiadnej z wyposażeniem w ławostoły, boiska do piłki plażowej, placu zabaw dla dzieci, siłowni zewnętrznej oraz parking dla samochodów.

Po stronie czeskiego partnera projektu wybudowano pomnik J. A. Komeńskiego, który jest mozaiką w postaci okrągłego labiryntu, z wizerunkiem wielkiego filozofa, wykonanego w brązie oraz odnowiło ponad 3 km ścieżek pieszo-rowerowych.

W wydarzeniu uczestniczyli radni powiatu kamiennogórskiego: wiceprzewodnicząca rady powiatu Maria Bych, radna Bożena Kończak, radna Halina Włodarczyk oraz radny Ireneusz Kordziński.