aktualność

RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Opublikowano: 22/11/2022

Przebudowa drogi powiatowej nr 3474D w miejscowości Wieściszowice w km 17+080 - 17+560 Całkowity koszt inwestycji wyniósł: 1 433 321,79 PLN

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: 1 336 321,00 PLN

Termin rzeczowego zakończenia zadania: 12.10.2022 r.

Zakres rzeczowy zadania:

Roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 3474D w miejscowości Wieściszowice w tym:

1. roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,

2. roboty ziemne i odwodnienie,

3. podbudowy i elementy ulic,

4. nawierzchnie,

5. roboty wykończeniowe.

Wykonawca robót budowlanych:
Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Usługowo - Produkcyjne i Handlowe "COM-D" Sp. z o.o. z/s w Jaworze (59-400) przy ul. Poniatowskiego 25 (Lider) oraz Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z/s w Jeleniej Górze (58-560) przy ul. Dworcowej 26 (Partner).

Nadzór inwestorski świadczyło: Biuro Inżynierii Lądowej "K-B" Krzysztof Bijak z/s w Jeleniej Górze (58-570) przy ul. Zarzecznej 7/1