aktualność

RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Opublikowano: 22/11/2022

Modernizacja drogi powiatowej nr 3477D poprzez remont odcinka Krzeszów - Czadrów w km 0+100 - 3+467.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł: 6 881 537,14  PLN

Dofinansowanie:

1. Rządowy Funduszu Polski Ład: 5 107 276,00 PLN

2. Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych: 585 985,00 PLN

Inwestycja zrealizowana zostanie przy współudziale finansowym Gminy Kamienna Góra w wysokości: 100 000, 00 PLN

Planowany termin rzeczowego zakończenia zadania: 02.12.2022 r.

Zakres rzeczowy zadania:

1)      remont jezdni drogi o nawierzchni bitumicznej o zmiennej szerokości wynoszącej 3,3 -3,5 m,

2)      remont obustronnych poboczy, z kostki granitowej, o szerokości 0,5 m w km 0+100 - 1+640,

3)      remont mijanek,

4)      remont przepustów,

5)      zapewnienie prawidłowego odwodnienia drogi,

6)      remont belek, nawierzchni oraz wyposażenia obiektu mostowego.

Wykonawca robót budowlanych:
Michał Bisek "BISEK_ASFALT" z/s w Kostomłotach (55-311)  przy ul. Granitowej 7

Nadzór inwestorski świadczy: Biuro Inżynierii Lądowej "K-B?" Krzysztof Bijak z/s w Jeleniej Górze (58-570) przy ul. Zarzecznej 7/1.