aktualność

Ostatnie środki w 2022 r. na aktywizację osób bezrobotnych

Opublikowano: 15/09/2022

Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze zaprasza pracodawców i osoby bezrobotne do skorzystania z możliwości aktywizacji zawodowej z udziałem środków finansowych Funduszu Pracy.


Istnieje możliwość pozyskania środków przez pracodawców na:

  1. Utworzenie stanowiska pracy w ramach refundacji kosztów jego utworzenia w wysokości do 35.000 zł,
  2. Organizację stażu przez okres 3 miesięcy dla osoby bezrobotnej,
  3. Zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych przez okres 12 miesięcy z dofinansowanie kosztów zatrudnienia przez okres 6 miesięcy w wysokości 1230 zł.

Zapraszamy również osoby bezrobotne do pozyskania środków na rozpoczęcie działalności w wysokości do 30.000 zł oraz do udziału w szkoleniach i stażach.


Jeżeli jesteś zainteresowany skorzystaj z możliwości aktywizacji zawodowej.
Szczegółowe informacje na stronie www.kamiennagora.praca.pl lub w siedzibie PUP ul. Sienkiewicza 6A.