aktualność

Ambasador Ziemi Kamiennogórskiej

Opublikowano: 21/06/2022

Podsumowanie programu stypendialnego dla młodzieży szczególnie uzdolnionej "Ambasador Ziemi Kamiennogórskiej" w roku szkolnym 2021/2022

Rada Powiatu Kamiennogórskiego w 2020 r. podjęła uchwałę przyjmującą "Program lokalny wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych dla młodzieży w Powiecie Kamiennogórskim AMBASADOR ZIEMI KAMIENNOGÓRSKIEJ".

Głównym celem programu jest wspieranie uzdolnień naukowych, sportowych i artystyczno-technicznych młodzieży uczęszczającej do szkół ponadpodstawowych na terenie Powiatu Kamiennogórskiego.

Program jest realizowany poprzez przyznawanie uczniom miesięcznego stypendium naukowego, sportowego i techniczno-artystycznego na dany rok szkolny oraz poprzez przyznanie jednorazowej  nagrody: Licealista Roku, Technik Roku, Branżysta Roku.

Powołana przez Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego Komisja Stypendialna w składzie: Adam Krok - Przewodniczący Komisji, oraz członkowie Zofia Kolat, Urszula Machaj oraz Cecylia Skulska, sporządziła listę rankingową stypendystów i zawnioskowała do Zarządu Powiatu o przyznanie w roku szkolnym 2021/2022 trzech stypendiów naukowych i jednego stypendium artystyczno-technicznego.

W roku szkolnym 2021/2022 stypendium naukowe otrzymywali:

- Nikola Mongiało (Liceum Ogólnokształcące w Kamiennej Górze),

- Dawid Sura (Liceum Ogólnokształcące w Kamiennej Górze),

- Julita Czoch (Technikum przy ZSZiO w Kamiennej Górze).

Na rok szkolny 2021/2022 przyznane zostało jedno stypendium artystyczno-techniczne dla uczennicy Liceum Ogólnokształcącego Alicji Niciejewskiej.

Drugim elementem wspierania uczniów uzdolnionych  jest przyznanie nagród dla najlepszych absolwentów:

- Licealistą Roku szkolnego 2021/2022 została Magdalena Gniadek,

- Technikiem Roku szkolnego 2021/2022 została Julita Czoch,

- Branżystą Roku szkolnego 2021/2022 została Dominika Plewa.

Najlepsi absolwenci otrzymali nagrody finansowe w wysokości 1.000 zł.