aktualność

Konferencja "Integracja edukacji z biznesem"

Opublikowano: 21/12/2021

Dnia 20 grudnia br. w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze odbyła się konferencja pn. "Integracja edukacji z biznesem".  Spotkanie zorganizowane zostało przez Zarząd Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości oraz Strefowy Klaster Edukacyjny.

W wydarzeniu udział wzięli Marzena Machałek - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, starosta kamiennogórski Jarosław Gęborys, wicestarosta Małgorzata Krzyszkowska, przedstawiciele jednostek samorządowych, przedsiębiorstw oraz  dyrektorzy szkół ponadpodstawowych.

Podczas konferencji omówiono główne działania wspierające integrację środowiska biznesowego, edukacyjnego i naukowego oraz zaprezentowano formy współpracy pomiędzy szkołami i pracodawcami. Celem  spotkania była także wymiana cennych doświadczeń oraz integracja środowiska gospodarczego i edukacyjnego w powiązaniu z potrzebami lokalnych rynków pracy.

W trakcie spotkania wręczone zostały listy gratulacyjne oraz podziękowania za wieloletnią współpracę i wkład w rozwój szkolnictwa branżowego.

Poczęstunek został przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze.