aktualność

Podsumowanie realizacji inwestycji drogowo-mostowych w powiecie karkonoskim i kamiennogórskim

Opublikowano: 12/10/2021

Dnia 12 października br. w Ciechanowicach odbyła się konferencja podsumowująca realizację inwestycji drogowo-mostowych w powiatach karkonoskim i kamiennogórskim. Organizatorem spotkania była Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu.

W wydarzeniu udział wzięli: Cezary Przybylski - Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Tymoteusz Myrda - Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, dyrektor naczelny DSDiK - Leszek Loch, dyrektor ds. inwestycji - Mariusz Wawro oraz przedstawiciele lokalnych samorządów, w tym starosta kamiennogórski Jarosław Gęborys.


Plan inwestycyjny na lata 2019-2023 przewiduje 9 zadań o wartości 14,57 mln zł w powiecie kamiennogórskim oraz 19 zadań na kwotę 63,85 mln zł w powiecie karkonoskim.
Łącznie Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego przeznaczy aż 80 mln złotych na drogi.
Inwestycje obejmują drogi nr 358, 365, 366, 367, 369 i 381. Oprócz odnowy infrastruktury drogowej, zadania dotyczą także obiektów mostowych oraz budowy chodników czy oświetlenia drogowego. Wszystkie projekty mają na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu podróży dolnośląskimi drogami.
 
Źródło: Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego