aktualność

"Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego w Powiecie Kamiennogórskim"

Opublikowano: 10/06/2021

W Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze realizowany jest projekt "Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego w Powiecie Kamiennogórskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020; Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy  ZIT AW."

Szkoła w ramach projektu otrzymała doposażenie pracowni: druku, ślusarskiej, aplikacji internetowych, lokalnych sieci komputerowych, komunikacji w języku obcym, gastronomicznej, żywienia i obsługi gości. Wsparciem w ramach Projektu zostali objęci uczniowie Technikum, Szkoły Branżowej I stopnia oraz nauczyciele ZSZiO.
 
Uczniowie Technikum i Szkoły Branżowej I stopnia biorą udział w następujących kursach:
- Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia,
- Prowadzenie obsługi biura- zadanie zrealizowane 20 uczniów ukończyło szkolenie i zdało egzamin z wynikiem pozytywnym,
- Tworzenie witryn internetowych - zadanie w realizacji,
- Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D-zadanie w realizacji,
- Montowanie stolarki budowlanej,
- Projektowanie grafiki komputerowej.
 
Nauczyciele z kolei uczestniczą w kursach z zakresu:
- Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych,
- Planowanie, tworzenie i dystrybuowanie treści marketingowych (content marketing),
- Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia (zadanie w realizacji),
- Prowadzenie obsługi biura-zadanie zrealizowane,
- Tworzenie witryn internetowych,
- Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D,
- Montowanie stolarki budowlanej.
 
60 uczniów Technikum i Szkoły Branżowej I stopnia w ramach zadań projektowych będzie uczestniczyło w stażach wakacyjnych u pracodawców z terenu powiatu kamiennogórskiego.
 
Dyrektor ZSZiO mgr Mariola Jaciuk
Szkolny koordynator projektu mgr Adrianna Gęborys