aktualność

Pożegnanie uczniów klas IV Technikum

Opublikowano: 30/04/2021

W Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze odbyło się pożegnanie uczniów klas IV Technikum. W wydarzeniu uczestniczył Starosta Jarosław Gęborys.
Wychowawcy klas spotykali się ze swoimi wychowankami indywidualnie, wg wyznaczonej kolejności, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.
Wszyscy wyróżnieni uczniowie odebrali z rąk dyrektora szkoły p. Marioli Jaciuk dyplomy i nagrody.
Wśród wyróżnionych znaleźli się:
za zdobycie tytułu Absolwent roku 2020/2021 w kategorii technikum:
- uczennica klasy IV A Technikum kształcącego w zawodzie technik logistyk w programie MON III edycji CWKM Ewelina Szymczak ze średnią ocen 5,4 oraz uczeń klasy IV A Technikum kształcącego w zawodzie technik logistyk z innowacją pedagogiczną logistyka w ochronie życia i zdrowia Jakub Fujar ze średnią ocen 5,27.
 
W związku ze szczególnym zaangażowaniem w prace na rzecz szkoły oraz uzyskaniem wysokich wyników w nauce, RP ZSZiO postanowiła w tym roku wyróżnić 2 uczniów tytułem Absolwent roku 2020/2021.
Nagrodę Zarządu i Rady Powiatu w kwocie 1000 zł za zdobycie tytułu Technik roku 2020/2021 zdobyła Ewelina Szymczak z klasy 4a (ze średnią z przedmiotów zawodowych 5,53).
 
Zarząd SSEMP w Kamiennej Górze wyróżnił uczniów klas czwartych Technikum, którzy na świadectwie ukończenia szkoły uzyskali najwyższą średnia z przedmiotów zawodowych,
w poszczególnych zawodach:
- absolwentka Technikum kształcącego w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych Maja Cabała
- absolwentka Technikum kształcącego w zawodzie technik logistyk Ewelina Szymczak
- absolwent Technikum kształcącego w zawodzie technik mechatronik Adrian Matkowski
- absolwent Technikum kształcącego w zawodzie technik budownictwa Filip Urbanowicz
- absolwent Technikum kształcącego w zawodzie technik spedytor Agnieszka Mordarska
 
Dyrektor Szkoły Policealnej Medyk w Kamiennej Górze za uzyskanie wysokich wyników w nauce oraz szczególne zaangażowanie w prace na rzecz szkoły i środowiska lokalnego wyróżnił uczennice Alexandrę Królovą oraz Maję Cabałę.
 
Wśród uczniów wyróżnionych za wyniki w nauce, pracę na rzecz szkoły oraz osiągnięcia sportowe przez dyrektora ZSZiO znaleźli się:
za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie w latach 2017-2021
4a Alexandra Królova
4a Kamila Pawlik
4a Marcelina Rapacz
4w Adrian Matkowski
4s Agnieszka Mordarska
za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie i osiągnięcia sportowe w latach 2017-2021
4a Karolina Kwaśniewska
za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie i pracę na rzecz szkoły w latach 2017-2021
4e Maja Cabała
4e Karolina Drężek
za osiągnięcia sportowe w latach 2017-2021
4s Sylwia Ewy
4a Julia Myjak
4s Alicja Wiewióra
4w Adrian Pyrdoł
4a Klaudia Cyrek
4s Nikola Kożuch
4w Michał Baraniec
4w Seweryn Jasiurkowski
za pracę na rzecz szkoły w latach 2017-2021
4e Klaudiusz Bugański
4e Sandr Ziajkiewicz
4e Natalia Konkol
4a Jakub Trybuła
4e Michał Groński
4a Kamil Chrzanowski
za pracę na rzecz szkoły i osiągnięcia sportowe w latach 2017-2021
4a Mateusz Barszczewski
4a Artur Szafraniec
4e Ewelina Bil