aktualność

Pożegnanie maturzystów Liceum Ogólnokształcącego

Opublikowano: 30/04/2021

W sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze odbyło się pożegnanie maturzystów i wręczenie tytułu Licealista Roku.
Miło nam poinformować, że licealistką roku została Natalia Olczak, klasa 3a, średnia ocen 5,5. Gratulujemy.
 
Tytuł Licealista Roku otrzymuje uczeń, który spełnia łącznie następujące kryteria:
-na świadectwie maturalnym uzyskał najwyższą średnią z następujących przedmiotów: chemia, biologia, geografia, matematyka, fizyka, informatyka, język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny;
-posiada wzorową ocenę zachowania.
 
Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego postanowił przyznać Natalii nagrodę w wysokości 1 000 zł.