aktualność

Zmiana przepisów dotycząch rejestracji jachtów i innych jednostek pływających

Opublikowano: 31/07/2020

Od 1 sierpnia 2020 roku wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące rejestracji jachtów 
i innych jednostek pływających.

Przepisy ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. z 2018 r., poz. 1137) stanowią, iż w celu rejestracji jednostki pływającej należy złożyć wniosek do dowolnie wybranego organu rejestrującego, tj. do starosty albo właściwego polskiego związku sportowego (Polski Związek Żeglarski, Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego).


Od 1 sierpnia 2020 roku, obowiązkowi rejestracji podlega:

- jacht oraz jednostka pływająca używana do amatorskiego połowu ryb,
o długości większej niż 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW;

- jednostka pływająca używana do połowów rybackich;

- jednostka pływająca uprawiająca żeglugę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej -
o ile nie posiada innej niż polska przynależności.

Obowiązkowi rejestracji nie podlega:

- jednostka pływająca przeznaczona wyłącznie do regat i zawodów sportowych, posiadająca klasę regatową i ważny certyfikat wydany przez polski związek sportowy albo podmiot właściwy dla państwa bandery jachtu oraz regatowa łódź wiosłowa;

- jednostka pływająca napędzana wyłącznie siłą ludzkich mięśni;

- deska surfingowa, deska z żaglem lub inna podobna jednostka pływająca.

Jednostka pływająca o długości do 24 m, która nie podlega obowiązkowi rejestracji, może być zarejestrowana na wniosek właściciela.


Osoby, które posiadają zarejestrowane ww. jednostki, będą musiały dokonać powtórnej rejestracji na nowych zasadach.


Wcześniejsze wpisy i dokumenty rejestracyjne zachowają swoją ważność tylko przez określony czas:

  • wpisy i dokumenty wydane do dnia 1 stycznia 2000 r. - przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 01.08.2021 r.
  • wpisy i dokumenty wydane do dnia 1 stycznia 2006 r. - przez okres 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 01.02.2022 r.
  • wpisy i dokumenty wydane po dniu 1 stycznia 2006 r. - przez okres 30 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 01.02.2023 r.

Po upływie tych terminów jednostki muszą zostać zarejestrowane ponownie według nowych zasad. Właściciel jednostki, która zgodnie z dotychczasowymi przepisami nie podlegała obowiązkowi rejestracji, ma obowiązek ją zarejestrować w terminie 17 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do końca 2021 roku. Trzeba zatem uważać, bo nie będzie w tej sytuacji automatycznego wpisywania i trzeba będzie pamiętać o ponownej rejestracji każdej jednostki!


Wysokość opłat:

Wysokość opłaty za rejestrację to 80 złotych. W przypadku jednostek, które już były zarejestrowane i wymagają tylko przerejestrowania - 60 złotych. Kwoty określa rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Żeglować będzie można od razu po złożeniu wniosku, na podstawie wydanego zaświadczenia.

Rejestracja jachtu lub innej jednostki pływającej:

Wniosek będzie można złożyć w tradycyjnej papierowej formie oraz drogą elektroniczną.

Organ rejestrujący wpisuje jednostkę pływającą do rejestru albo wydaje decyzję o odmowie wpisania jednostki pływającej do rejestru w terminie 30 dni. Termin ten liczony jest od dnia złożenia kompletnego wniosku o rejestrację.

 

Dokument rejestracyjny będzie miał wygodną i funkcjonalną formę plastikowej karty i będzie zawierał podstawowe informacje dotyczące jednostki pływającej oraz będzie jednocześnie dowodem polskiej przynależności państwowej i dowodem własności jednostki.

Rejestr będzie prowadzony w formie elektronicznej i będzie rejestrem jawnym. Każda zainteresowana osoba będzie mogła uzyskać nieodpłatny, elektroniczny dostęp do podstawowych informacji zawartych w bazie danych rejestru na temat danej jednostki.