aktualność

Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz bieżni prostej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze oraz przebudowa sali sportowej w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze

Opublikowano: 11/06/2019

Inwestycja dofinansowana przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej "Sportowa Polska".

Całkowita wartość inwestycji (po udzieleniu zamówienia publicznego): 2 383 801,87 PLN

Kwota dofinansowania ze środków FRKF: 815 100,00 PLN

Termin zakończenia inwestycji: 30.11.2019 r.

Rozpoczęły się roboty budowlane związane z budową boiska i bieżni prostej przy ZSO w Kamiennej Górze oraz przebudową sali sportowej w ZSZiO w Kamiennej Górze.

Prace realizowane będą przez wyłonionych w drodze przetargu nieograniczonego Wykonawców. Boisko oraz bieżnie prostą wykona na rzecz powiatu EVERSPORT Sp. z o. o. z/s w Warszawie przy ul. Kiersnowskiego 18/45 natomiast przebudowę sali sportowej Budownictwo Ogólnolądowe "Krzyszkowscy" Sp. z o. o. Sp. K. z/s w Kamiennej Górze przy pl. Wolności 6.

Cel inwestycji:

Celem inwestycji jest poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej, przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego, służącej jednocześnie lokalnym społecznościom do aktywnego spędzania czasu wolnego, jak również umożliwiającej współzawodnictwo sportowe.

Planowane efekty:

Boisko wielofunkcyjne - boisko do piłki ręcznej, siatkowej oraz treningowe do koszykówki, bieżnia prosta o długości 80 m oraz bieżnia z zeskocznią. Sala sportowa - przebudowa dachu, podłogi sportowej oraz zaplecza socjalno - sanitarnego.