aktualność

100-lecie Publicznych Służb Zatrudnienia

Opublikowano: 25/01/2019

W roku 2019 obchodzimy rocznicę 100-lecia Publicznych Służb Zatrudnienia w Polsce.

27 stycznia 1919 roku Naczelnik Państwa Polskiego Józef Piłsudski podpisał "Dekret o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opiece nad wychodźcami" powołujący do życia publiczne służby zatrudnienia.  W II Rzeczypospolitej był to  ważny  instrument walki z bezrobociem. Rozwój służb zatrudnienia w Polsce dokonywał się zgodnie z aktualnymi potrzebami rynku pracy i sytuacją gospodarczą w kraju.

Dynamiczny rozwój służb zatrudnienia nastąpił po roku 1989. W związku ze zmianami ustrojowymi na bazie dotychczasowych wydziałów zatrudnienia i spraw socjalnych, utworzono wojewódzkie i rejonowe biura pracy. Następnie w 1993r. utworzone zostały rejonowe urzędy pracy, a w 1999r. w wyniku reformy ustrojowej powołane zostały do życia powiatowe urzędy pracy wchodzące w skład administracji powiatowej. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej publiczne służby zatrudnienia stały się członkiem sieci Europejskich Służb Zatrudnienia.

Przez ostatnie lata następowała ewaluacja w działalności urzędów pracy. Obecnie publiczne służby zatrudnienia odgrywają bardzo ważną rolę w zwiększaniu szans na zatrudnienie osób bezrobotnych i poszukujących pracy, a także wspierają pracodawców w rozwoju kadr i tworzeniu  miejsc pracy. 

16 grudnia 2010 roku dzień 27 stycznia został ustanowiony Dniem Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia.