aktualność

Pierwszy dzwonek w ZSO

Opublikowano: 03/09/2018

Zabytkowym mosiężnym dzwonkiem dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Jacek Bruździak dał sygnał do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2018/2019 w kamiennogórskim LO i Gimnazjum nr 2.


W tym roku w LO rozpocznie naukę 100 absolwentów gimnazjów w czterech klasach:
- klasie politechnicznej
- biologiczno-chemicznej
- humanistycznej
- lingwistyczno-turystycznej.

Podczas uroczystości dyrektor szkoły pogratulował wszystkim przyjętym oraz zachęcał do pracy w przyjaznej, twórczej atmosferze.
Obecny na uroczystości starosta kamiennogórski Jarosław Gęborys - również absolwent kamiennogórskiego LO - życzył uczniom wielu sukcesów w zdobywaniu wiedzy oraz satysfakcji z udziału w zajęciach szkolnych. Rozpoczęcie roku swoim występem uświetnili młodzi artyści z LO: Jakub Waśko, Hanna Mierzwa i Kacper Zabłocki.

Potem nastąpiła prezentacja klas wraz z wychowawcami, wykonano pamiątkowe zdjęcia i udano się do sal lekcyjnych na spotkanie klasowe.