aktualność

Rozpoczęcie roku szkolnego w ZSZiO

Opublikowano: 03/09/2018

Dnia 3 września w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu państwowego dyrektor Mariola Jaciuk przywitała uczniów, rodziców i nauczycieli. Sukcesów w nauce życzyła uczniom również wicestarosta Małgorzata Krzyszkowska.

W tym roku szkolnym naukę rozpoczynają uczniowie w klasach o profilach:

Technikum

kl. 1a - technik logistyk z innowacją pedagogiczną - logistyka w ochronie granic

kl. 1e - technik żywienia i usług gastronomicznych

kl. 1s - technik spedytor

k. 1t - technik informatyk

Szkoła Branżowa I stopnia

kl. 1F - klasa wielozawodowa

kl. 1g - kucharz+sprzedawca

kl. 1h - mechanik pojazdów samochodowych

kl. 1m - ślusarz

W roku szkolnym 2018//2019 do szkoły będzie uczęszczało 694 uczniow.