aktualność

Kwalifikacja wojskowa

Opublikowano: 19/03/2018

Do 23 marca br. trwać będzie kwalifikacja wojskowa, która swoim zasięgiem obejmuje cały powiat kamiennogórski. Powiatowa Komisja Lekarska funkcjonuje w Kamiennej Górze w budynku Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących. 

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywani są mężczyźni urodzeni w 1999 roku, mężczyźni urodzeni w latach 1994-1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, osoby urodzone w latach 1997-1998, które zostały uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia a także kobiety urodzone w latach 1994-1999, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej.

W dniu dzisiejszym tj. 19.03.2018 r. pracom komisji przyglądał się starosta kamiennogórski Jarosław Gęborys.