aktualność

Spotkanie noworoczne

Opublikowano: 05/02/2018

Dnia 2 lutego br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze odbyło się spotkanie noworoczne. Na zaproszenie władz powiatu w uroczystości udział wzięli: sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Marzena Machałek, poseł Zofia Czernow, senator Krzysztof Mróz, samorządowcy, duchowieństwo i przedsiębiorcy z terenu powiatu kamiennogórskiego, jak również kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych.

Przybyłych na spotkanie gości uroczyście powitali starosta Jarosław Gęborys i wicestarosta Małgorzata Krzyszkowska. Podczas swojego przemówienia starosta dziękował wszystkim za dotychczasową, owocną współpracę oraz przedstawił plany inwestycyjne powiatu na 2018 rok. Zaznaczył, że zauważalna jest znaczna poprawa jakości życia mieszkańców powiatu kamiennogórskiego, co w znacznej mierze jest zasługą działań obecnego rządu.

W dalszej części uroczystości o zabranie głosu poproszono przybyłych gości. Wiceminister Edukacji Marzena Machałek podkreśliła, że rok ubiegły należy zaliczyć do jak najbardziej udanych. Wspomniała o wielkim sukcesie jakim jest budowa drogi S3 oraz reforma edukacji. Podziękowała również dyrektor Marioli Jaciuk za dobrą współpracę i inicjatywy nastawione na szkolnictwo branżowe. Posłanka Zofia Czernow w swojej mowie odniosła się do tegorocznych wyborów samorządowych, życząc wszystkim spokojnej, merytorycznej kampanii. Z kolei senator Krzysztof Mróz zachęcał do uroczystego świętowania jubileuszu 100 lat odzyskania niepodległości. Życzenia pomyślności, zdrowia i sukcesów złożył zebranym przedstawiciel duchowieństwa ks. Marian Kopko. 

Wydarzenie uświetnił występ uczniów Zespołu Szkoł Zawodowych i Ogólnokształcących.  Wicestarosta Małgorzata Krzyszkowska podziękowała uczniom za przepiękny program artystyczny oraz catering, który został przygotowany na tę okazję. Podziękowania skierowane zostały także do jednostek podległych powiatowi m.in. Dziecięcej Świetlicy Środowiskowej oraz Powiatowego Ośrodka Wsparcia za wkład włożony w organizację wydarzenia.