aktualność

Przetarg na S3 rusza

Opublikowano: 05/06/2017

Skierowanie do przetargu ostatniego na południu Polski odcinka drogi ekspresowej S3 z Bolkowa do Lubawki podpisał 26 maja 2017 r. minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk.
Minister Andrzej Adamczyk podkreślił, że dokończenie trasy S3 jest jednym
z priorytetów resortu infrastruktury i budownictwa.

W spotkaniu, zorganizowanym na placu budowy "węzła Sady" uczestniczyli także: minister Elżbieta Witek, wiceminister Marzena Machałek i wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak.

Powiat kamiennogórski reprezentowali starosta Jarosław Gęborys i prezes Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Tadeusz Rycharski.

Jak poinformował obecny na uroczystości wiceminister IiB Jerzy Szmit, budowa 31 km trasy S3 od węzła w Bolkowie do granicy Polski w Lubawce będzie kosztować ok. 3,2 mld zł. Inwestycja ma zostać ukończona do 2023 r.

Realizacja tego odcinka przewidziana została w systemie "Projektuj i buduj", w podziale na dwa zadania:

- zadanie III - od węzła Bolków (bez węzła) do węzła Kamienna Góra Północ (bez węzła); ok. 16 km

- zadanie IV - od węzła Kamienna Góra Północ (z węzłem) - granica państwa, ok. 15 km.

Na odcinku Bolków - Lubawka/granica państwa planowane jest wybudowanie 62 obiektów inżynierskich (w tym m.in. mostów, wiaduktów, przejazdów gospodarczych, przejść dla zwierząt), 3 węzłów drogowych (Kamienna Góra Północ, Kamienna Góra Południe oraz Lubawka), MOP II - po obu stronach drogi S3 oraz 2 tuneli drogowych o długości ok. 2300 m i ok. 320 m.

Tunele przewiduje się zrealizować metodami: górniczą i odkrywkową. W ramach wyposażenia tuneli drogowych, stanowiących element transeuropejskiej sieci drogowej, zrealizowane będą systemy bezpieczeństwa i sterowania tunelami oraz Centrum Zarządzania Tunelami.

W ramach inwestycji w systemie "Projektuj i buduj", wykonawca sporządzi kompletną dokumentację budowlaną, na podstawie której uzyska wszelkie decyzje, w szczególności ZRID (zezwolenie realizacji inwestycji drogowej) i wykona roboty budowlane.

Trasa S3 na terenie Polski będzie miała długość ok. 480 km. Jej kontynuację na terenie Republiki Czeskiej będzie stanowiła droga D11 (dotychczas R11). Połączenie obu dróg realizowane jest na podstawie międzynarodowej umowy rządowej, podpisanej w 2005 r. w Straszynie.