aktualność

Sieć szpitali - nowe wyzwania

Opublikowano: 21/04/2017

Dnia 20 kwietnia 2017 r. w Karpaczu Starosta Kamiennogórski - Jarosław Gęborys uczestniczył w spotkaniu zorganizwanym przez Związek Powiatów Polskich oraz Konsorcjum Dolnośląskich Szpitali Powiatowych. Tematem przewodnim spotkania było omówienie nowej organizacji systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia - czy ta zmiana to szansa czy zagrożenie dla szpitali powiatowych.

Piotr Gryza - Podsekretarz Stanu Ministerstwa Zdrowia przedstawił aktualną sytuację w budowaniu sieci szpitali, w związku ze zmianą ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Andrzej Jacyna - p.o. Prezesa Narodowego Fundusz Zdrowia omówił kwestie kontraktowania świadczeń medycznych oraz zaprezentował symulacje finansowe ze szczególnym uwzględnieniem szpitali powiatowych. Wykład nt. sznas i zagrożeń dla szpitali w związku z nową organizacją podstawowego szpitalnego zabezpieczenia zaprezentował również dr n.med. Jerzy Gryglewicz - wykładowca Uczelni Łazarskiego.

Spotkanie zakończyło sie panelem dyskusyjnym uczesntików i zaproszonych gości.