aktualność

Elastyczny czy tradycyjny model zatrudnienia?

Opublikowano: 31/01/2014

Elastyczny czy tradycyjny model zatrudnienia? Pod takim hasłem w restauracji "Ratuszowy spiż" w Kamiennej Górze odbyło się spotkanie zorganizowane przez Federację Pracodawców Polski Zachodniej pod patronatem Związku Pracodawców Powiatu Kamiennogórskiego.

 

Zaproszeni goście - wśród nich wicestarosta kamiennogórski, Tadeusz Rycharski, dyskutowali o tym, czy w dobie kryzysu gospodarczego elastyczne formy zatrudnienia (np. umowy zlecenia), mogą być szansą na zmniejszenie bezrobocia.

- Pozostaję na stanowisku, że takie umowy mają rację bytu, kiedy zapewniają pracownikowi zarobek rzędu kilku tysięcy złotych miesięcznie, kiedy sam jest w stanie opłacić np. opiekę zdrowotną i ZUS - mówi Tadeusz Rycharski.

Organizatorzy seminarium przedstawili czeskie doświadczenia w obszarze walki z bezrobociem oraz wykorzystywaniem dobrych praktyk, dotyczących stosowania elastycznych form zatrudnienia.

Było to 4. z cyklu 9 seminariów na Dolnym Śląsku, poświęcone prezentacji wyników spotkań warsztatowych pod tytułem "Polsko-czeskie forum na rzecz rozwoju elastycznych form zatrudnienia". Udało się je zorganizować dzięki środkom z UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt.: "Elastyczne formy zatrudnienia alternatywą na kryzys ". W warsztatach tych uczestniczyli pracodawcy, specjaliści w dziedzinie rynku pracy oraz liderzy społeczni.