aktualność

Nadzwyczajna XLVIII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

Opublikowano: 01/10/2018

Przewodnicząca Rady Powiatu Kamiennogórskiego uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku  o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) Nadzwyczajna XLVIII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego odbędzie się w dniu 4 października 2018 r., o godz. 14.00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze przy ul. Wł. Broniewskiego 15.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie dokonania zmiany planowanych dochodów i wydatków oraz zwiększenia przychodów budżetu powiatu kamiennogórskiego na 2018 rok.

3. Zamknięcie Sesji.

 

                                                      

                                                          Przewodnicząca Rady Powiatu Kamiennogórskiego

                                                                                 (-) Bożena Ziemiańska