aktualność

Obwieszczenie o okręgach wyborczych

Opublikowano: 22/08/2018

OBWIESZCZENIE Starosty Kamiennogórskiego z dnia 22 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej dla wyboru Rady Powiatu Kamiennogórskiego. 

Na podstawie art. 422 w związku z art. 450 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy /Dz.U.2018 r. poz. 754, 1000 i 1349/ podaje się do publicznej wiadomości, że Rada Powiatu Kamiennogórskiego uchwałą nr XLIV/147/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie podziału powiatu kamiennogórskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, dokonała podziału obszaru powiatu na okręgi wyborcze.

Numery i granice okręgów wyborczych oraz liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych określono w sposób następujący:

 

Nr okręgu wyborczego

Granice okręgu wyborczego

Liczba radnych wybieranych w okręgu wyborczym

 

1.

 

Gmina Miejska Kamienna Góra

 

7

 

 

2.

 

Gmina Kamienna Góra

Gmina Marciszów


 

5

 

3.

 

 

Gmina Lubawka

 

5

 

Siedziba Powiatowej Komisji Wyborczej mieści się w Starostwie Powiatowym
w Kamiennej Górze, przy ul. Wł. Broniewskiego 15.

                                                                                                         

                                                Starosta  Kamiennogórski 

                                                /-/ Jarosław Gęborys